2014-03-02

Σεμινάριο με τον SV1DB για κεραίες και DX

Ο Σ.Ε.Ρ. (SZ1HAG) διοργανώνει συζήτηση με κεντρικό ομιλητή τον Ντίνο Ψιλογιάννη SV1DB για θέματα:
  • Επικοινωνιών DX
  • Ανταλλαγής και διακίνησης καρτών QSL
  • Εισαγωγή στην ανάλυση διάδοσης Tropo - Sporadic E - Aurora και λόγω τις έξαρσης του 24ου 11ετους Ηλιακού κύκλου στις συχνότητες των HF, VHF και UHF, και ιδιαίτερα των 6 m.
Το σεμινάριο - συζήτηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00 στα γραφεία του Σ.Ε.Ρ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Οι προηγούμενες διαλέξεις του SV1DB είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, ιδίως όσον αφορά θέματα κεραιών, δεδομένης της εκτενούς επαγγελματικής εμπειρίας του ομιλητή. Είχαμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τις κεραίες HF της παλιάς αμερικάνικής βάσης NCS Greece (NGR) στη Νέα Μάκρη καθώς και για τον σταθμό τροποσφαιρικής σκέδασης ACE HIGH στην Πεντέλη.

UPDATE 2014-03-09


Φωτογραφία από την διάλεξη της 5ης Μαρτίου.

Φωτογραφία από την διάλεξη της 5ης Μαρτίου: Ο SV1DB παρουσιάζει την επίδραση του Ηλίου στην Ιονόσφαιρα και τις επιπτώσεις στις ραδιοεπικοινωνίες HF & VHF.