2014-12-26

Το ιονοσφαιρικό sounder του Αστεροσκοπείου Αθηνών

 Όπως ίσως γνωρίζετε το ιονοσφαιρικό sounder (ionosonde) του Αστεροσκοπείου Αθηνών (Πεντέλης) ήταν εκτός λειτουργίας για κάποιους μήνες, επισήμως για λόγους συντηρήσεως. Σήμερα δοκίμασα διστακτικά  να συνδεθώ και είδα ότι είναι πάλι σε λειτουργία, στην παλιά του διεύθυνση http://www.iono.noa.gr/ και κατεβάζει κανονικά ιονογράμματα. Επίσης αναγνωρίζει τους παλιούς κωδικούς και password που είχε παλιά για είσοδο στο site. 

Τα ιονογράμματα της Πεντέλης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για προσδιορισμό της δυνατότητας επικοινωνίας NVIS στα 40 m (7 MHz) μεταξύ ελληνικών σταθμών.

Για τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τα ionosondes και ιονογράμματα, δείτε το αρκετά ωραίο άρθρο Ionosonde στο website HF Underground wiki

2014-12-25

14 MHz intruder


Spectrum capture on 20m band using Perseus SDR (2014-12-25, 1420 UTC)
A 20 kHz wide signal, possibly a HF radar obliterates 14215-14235 kHz on Christmas Day 2014. 

According to information posted on Twente SDR, it is the Russian 29B6 OTHR, as it is about 14 kHz wide. 

Spectrum capture on 13 MHz band using Perseus SDR (2014-12-25, 1446 UTC)

The western Pluto OTHR is 20 kHz wide, so I believe the second spectrum capture centered on 13000 kHz is Pluto.