2017-09-25

Ενημερωτική Συνάντηση Ε.Ε.Ρ. για Νομικά Θέματα


Χθες Κυριακή είχαμε την ευκαιρία να υποδεχθούμε στα εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. τον συνάδελφο Κώστα SV2HPH, ο οποίος είναι δικηγόρος και με σημαντική εμπειρία σε θέματα αδειοδοτήσεων ραδιοερασιτεχνικών κεραιών, αγωγών κλπ. 

Ο συνάδελφος μας παρουσίασε δυο ενότητες, πρώτον το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τα θέματα κεραιών ραδιοερασιτεχνικών σταθμών και στην συνέχεια τα θέματα Αστικού Κώδικα που σχετίζονται με τους κανονισμούς των πολυκατοικιών.

20170924-RAAG-SV2HPH
O SV2HPH περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τις ιδιαιτερότητες και παγίδες του Ν.2801


1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΤα βασικά κείμενα είναι δυο: 

  • Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου (ΦΕΚ Β’1969/2011)
  • Νόμος 2801 (ΦΕΚ Α’46/2000)

Σε όσους σταθμούς δεν καλύπτονται από την γενική εξαίρεση του Ν. 2801, άρθρο 1, παράγραφος 2.β (δηλαδή για σταθμούς εκτός Σχεδίου Πόλεως), δυστυχώς εφαρμόζονται οι αυστηρές και περίπλοκες διατάξεις του Νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ Α’82/2012), άρθρο 30, παράγραφος 17. [Δείτε και σχετική ανάρτηση του SV1RD: "Οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες κινδυνεύουν;" με ημερομηνία 2017-06-22 στο digitalmode.gr  ]

Στο ίδιο θέμα μας ενδιαφέρει και ο Νόμος 2145 (ΦΕΚ Α’88/1993), ο οποίος στο άρθρο 41 τροποποιεί τον προηγούμενο Νόμο 2075 (ΦΕΚ Α’129/1992) εισάγων το άρθρο 24α. Με αυτό καλύπτει από πολεοδομική άποψη την κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και ιστών κεραιών σε δώμα ή στο έδαφος.

Επίσης υπάρχει μια απάντηση της κας Ρ. Ζήση (Υφυπουργός Περιβάλλοντος) με ημερομηνία 2003-09-15 προς την Βουλή ότι για την κατασκευή κεραιών ραδιοερασιτεχνών δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

Ως προς το ύψος της κεραίας, εφαρμογή έχει και η απόφαση της ΥΠΑ (ΦΕΚ Β’191/2009) για την προστασία των αεροπορικών εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο ανάπτυξης κατασκευών – εμποδίων γύρω από αυτές κλπ. Το όριο ύψους που θέτει είναι 45 m εντός οικιστικών περιοχών και 30 m εκτός οικιστικών περιοχών, σε ακτίνα 5 km από κάθε αεροδρόμιο και αντίστοιχα από άλλες εγκαταστάσεις.

info kiniti tilefonia
Για την προστασία του κοινού από ηλεκτρομαγνητικά πεδία εφαρμόζεται το ΦΕΚ Β’1105/2000, του οποίου επίκειται αλλαγή προς το δυσμενέστερο. Αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Δυστυχώς, ενώ οι διάφοροι νόμοι και διατάξεις είναι διαθέσιμα σε ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο ( http://www.et.gr ), οι ιδιώτες που δεν είναι συνδρομητές σε βάσεις νομικών πληροφοριών δεν μπορούν να δουν την τρέχουσα μορφή των κειμένων αυτών με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Το ΥΜΕ διατηρούσε στις ιστοσελίδες του τα σχετικά κείμενα, αλλά μετά την μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής η πηγή αυτή χάθηκε.

Οι διάφορες εγκύκλιοι, αποφάσεις εκδόσεως αδειών επαναληπτών κλπ μπορούν να βρεθούν στην Διαύγεια (diavgeia.gov.gr) με το αντίστοιχο ΑΔΑ.

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις για νέους νόμους, υπουργικές αποφάσεις κλπ είναι προσβάσιμες στο opengov.gr. 

Η Υ.Α. του ΦΕΚ Β’1442/2013 (Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης – Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.), στο άρθρο 2, εδάφιο Ζ, αφορά τις Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών, αναμεταδοτών, ραδιοφάρων. Κατά καιρούς έχει γίνει λανθασμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης και σε συνήθεις ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς.3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


20170924-RAAG-SV2HPH
Υπό το άγρυπνο βλέμμα των ιδρυτικών μελών της ΕΕΡ, ο SV2HPH αναφέρεται στις άγριες καταστάσεις που μας επιφυλάσσει ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας.Στην συνέχεια αναλύθηκε το θέμα του Κανονισμού Πολυκατοικίας. Ο Κανονισμός συντάσσεται με συμβολαιογραφική πράξη και καταχωρείται στο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής, επομένως είναι άμεσα διαθέσιμος. Εξ ορισμού δεσμεύει μόνον τους αρχικούς ιδιοκτήτες και τους διαδόχους τους οι οποίο απέκτησαν ποσοστό της οριζόντιας ιδιοκτησίας από αγοραπωλησία ή κληρονομιά. Τα θέματα της Οριζόντιας Ιδιοκτησίας και Κάθετης Ιδιοκτησίας γενικώς ρυθμίζονται από τον Νόμο 3741/1929. Επιτρέπουν την απόλυτη χρήση των κοινοχρήστων χώρων (δώμα) εκτός αν έχει προβλεφθεί εξ αρχής διαφορετικά. 

Η τροποποίηση του κανονισμού είναι αρκετά δύσκολη απαιτεί είτε παμψηφία είτε δικαστική προσφυγή του 65% των μεριδίων.

Γενικά οι καταστάσεις που εμπλέκονται οι γείτονες και επικαλούνται τον κανονισμό είναι δύσκολες. Συνήθως ο δύστροπος και επίμονος γείτονας έχει πλεονέκτημα, για τον λόγο αυτό ο δικηγόρος συνιστά την διατήρηση ομαλών σχέσεων με τους περιοίκους. Μια δυνατότητα που ενισχύει την θέση του ραδιοερασιτέχνη είναι η σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.


20170924-RAAG
Το πολυπληθές ακροατήριο παρακολουθεί με ενδιαφέρον και αγωνία.

Η συμμετοχή του εναγομένου ραδιοερασιτέχνη σε δραστηριότητες Πολιτικής Προστασίας και Ο.Ε.Α. μπορεί επίσης να έχει θετική επίδραση στην έκβαση μιας  δίκης (υπάρχει προηγούμενο) διότι προσομοιάζει την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα με άλλες επωφελείς χρήσεις του κοινόχρηστου χώρου, π.χ. εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων. 

Υπήρξαν αρκετές παρεμβάσεις συναδέλφων, οι οποίοι είναι θύματα του συστήματος και ανέφεραν τις άσχημες εμπειρίες τους. Στα θύματα των διατάξεων που σχετίζονται με την οριζόντια ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος SV1GE.

2017-07-31

Arecibo Observatory Ionospheric Heating Campaign


Reception on 5125 kHz using Icom IC-706 Mk II and Spectran at 04:23 UTC
 In the morning hours of July 31, 2017, I finally managed to receive the signals from Arecibo Observatory in Puerto Rico on 5125 kHz. The signal at my location peaked at S5-S6 using a vertical HF antenna, not tuned to the frequency.

 
Reception on 5125 kHz using Perseus SDR at 05:28 UTC

These signals, transmitted during the past week on 8175 and 5125 kHz, were a HAARP-line experiment, using the huge Arecibo spherical reflector. The TX power was 600 kW and the estimated ERP was 100-200 MW ! The current setup is described in a paper titled "The New Arecibo HF Facility Dual Array Cassegrain Antenna" by J. K. Breakall of Penn State University (available on-line).


Waterfall of Perseus SDR at 05:28 UTC

In parallel to direct off-air reception, I cross-checked with the WebSDR receiver at the University of Twente, to ensure that I did not receive a spurious signal.  On July 25, 2017, starting at 16:15 UTC I received an unidentified steady carrier on 8175 kHz, which was not reported by anyone else and I could not hear on the WebSDR site.


Possibly Arecibo transmission on 8175 kHz, on July 25, 2017, 16:39 UTC

The experiment was advertized in many on-line resources, like the ARRL web site, the Ham Radio Science Citizen Investigation (HamSCI) site, the UDXF mailing list and numerous twitter posts. Accordig to other listeners, at the end of the experiment Arecibo transmitted a SSTV signal in AM mode; unfortunately I could not remain in the shack this late. Other stations in Europe, however, reported good reception of the SSTV signal.

According to ARRL, reception reports shall be confirmed with QSL cards direct via W3HNK.

2017-06-18

Makers' stand in RAAG Hamfest 2017

20170611-LSF-II-rocket
Assembled LSF II model rocket

20170611-LSF-II-rocket
LSF-II model rocket with diassembled payload

AZ-EL rotator
AZ-EL antenna rotator


Last week RAAG organized the 2017 Athens Hamfest in Peristeri Exhibition Centre. Between many commercial and boot sale stands, I noticed the following interesting exhibitions:

1. A stand by the Greek CB group "ΠΑΣΥΧΕΡΑ" (18SV000), now fully active after the recent liberalization of CB radio in Greece.

2. A nice stand by a makers group, with LSF-II model rockets, home-made 2 axis antenna rotators using 3d printed components, and other goodies.

2017-06-04

ROS network on 27635 kHz

ROS software window

The recent Sporadic E (Es) openning in Europe, very prominent on 50 MHz, allowed also extensive freeband digital operations on 11 m, 27635 kHz. The freebanders use exclusively the ROS protocol, which is designed and implemented by Jose Alberto Nieto Ros EA5HVK. They use callsigns like 13RF441 or 14OCF77, where the first numerical digits indicate the country of the stations, according to the Alfa-Tango Prefix and divisional QSL list. The stations follow procedures very similar to ham radio, especially like the ones used on PSK31 frequencies.

Freebander ROS activity on PSK Reporter

The freebander ROS activity is also supported by the on-line real time map logger PSK reporter, most operators and some listeners upload regular reports.

ROS is a very efficient MFSK protocol, suitable for low S/N ratios, which is also used in the amateur radio bands, especially on 14103, 28140 and 50245 kHz.  

The current version of the program is 7.4.0 and it is available for free on https://rosmodem.wordpress.com/ along with OPERA beacon software, also developed by EA5HVK. Instructions for system and software setup by G0HDI are available on the Welcome to GoHDI's ROS mode page. Technical information about the ROS protocol is described in the SIGID Wiki. Genenally setup is very easy with automatic tranceiver discovery and identification over serial port CAT links. It allows the definition of multiple system profiles, in order to support multiple radios etc, similarly to WSJT-X.

2017-04-03

WSPR beacons on 474 kHz

Map display of WSPR beacons heard on 630 m, from wsprnet.org
Early this morning I switched my radio on 475.6 - 475.8 kHz in the 630 m WSPR band for the first time. I conencted my HF vertical antenna directly to the Icom IC-706 MkII radio, without any matching, filtering or tuning. Only one station showed up, IW4DXW JN64 (1147 km).

2017-04-01

WSPR beacons on 1.8 MHz

Map display of WSPR beacons heard from wsprnet.org


Last night I left my radio on 1838.0 - 1838.2 kHz in the 160 m WSPR band. I conencted my HF vertical antenna directly to the Icom IC-706 MkII radio, without any matching or tuning. I received a number of European WSPR beacons, the most distant being G3ZJG in IO92 (2497 km) and RX3DHR in KO94KS (2187 km).

2017-03-28

1η Ημερίδα Ψηφιακών Επικοινωνιών DMR (φωτογραφίες)

Ο Πρόεδρος της RSF Hellas, SV1GFHΟ Δημήτρης SV1EDZ και ο Νίκος παρουσιάζουν τον προγραμματισμό του HYTERA


Ο Γιάννης SV1EEZ στην παρουσίαση του Freebytes


Δυο αναλογικές αλεπούδες στο ψηφιακό παζάρι: SV1TN & SV1MO2017-03-26

1η Ημερίδα Ψηφιακών Επικοινωνιών DMR


Με μεγάλη συμμετοχή διεξήχθη η ημερίδα του Συλλόγου RSF Hellas για τις ψηφιακές επικοινωνίες VHF-UHF Digital Voice, με έμφαση στο DMR. Η διοργάνωση ήταν άψογη και αξίζουν συγχαρητήρια στον Δημήτρη SV1EDZ, τον Ανδρέα-Νικόλαο SV1GFH και τους λοιπούς συντελεστές. Η εκδήλωση υποστηρήχθηκε από τέσσερες αντιπροσωπείες πομποδεκτών (Helecom, Cobra, Freebytes, Δρυς) οι οποιοι παρουσίασαν σχετικά προϊόντα σε περίπτερα. 

Είχα την χαρά να συναντήσω αρκετούς συναδέλφους (SV1VN, SV1MO, SV1RD, SV1TN, SV1ZJ, SV1EML κ.α.).

Ιδιαίτερα αξιόλογη ήταν η παρουσίαση του τρέχοντος ελληνικού δικτύου επαναληπτών UHF DMR (SW1F, SW1G, SV4O, SV6G), της διασύνδεσης μέσω του BrandMeister, και της διαδικασίας προγραμματισμού των πομποδεκτών HYTERA για ραδιοερασιτεχνική χρήση. 

Δυο ακόμα αναμεταδότες παραδόθηκαν προς εγκατάσταση στον Χορτιάτη και στην Ιεράπετρα.

Κλείνοντας ο SV1EDZ ευχαρίστησε τον SV1RD για την συνεχή ενημέρωση μας σε θέματα ψηφιακών επικοινωνιών μέσω του γνωστού site DigitalMode. και υποσχέθηκε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ημερίδες με ανάλογα θέματα.