2017-09-25

Ενημερωτική Συνάντηση Ε.Ε.Ρ. για Νομικά Θέματα


Χθες Κυριακή είχαμε την ευκαιρία να υποδεχθούμε στα εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. τον συνάδελφο Κώστα SV2HPH, ο οποίος είναι δικηγόρος και με σημαντική εμπειρία σε θέματα αδειοδοτήσεων ραδιοερασιτεχνικών κεραιών, αγωγών κλπ. 

Ο συνάδελφος μας παρουσίασε δυο ενότητες, πρώτον το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τα θέματα κεραιών ραδιοερασιτεχνικών σταθμών και στην συνέχεια τα θέματα Αστικού Κώδικα που σχετίζονται με τους κανονισμούς των πολυκατοικιών.

20170924-RAAG-SV2HPH
O SV2HPH περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τις ιδιαιτερότητες και παγίδες του Ν.2801


1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΤα βασικά κείμενα είναι δυο: 

  • Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου (ΦΕΚ Β’1969/2011)
  • Νόμος 2801 (ΦΕΚ Α’46/2000)

Σε όσους σταθμούς δεν καλύπτονται από την γενική εξαίρεση του Ν. 2801, άρθρο 1, παράγραφος 2.β (δηλαδή για σταθμούς εκτός Σχεδίου Πόλεως), δυστυχώς εφαρμόζονται οι αυστηρές και περίπλοκες διατάξεις του Νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ Α’82/2012), άρθρο 30, παράγραφος 17. [Δείτε και σχετική ανάρτηση του SV1RD: "Οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες κινδυνεύουν;" με ημερομηνία 2017-06-22 στο digitalmode.gr  ]

Στο ίδιο θέμα μας ενδιαφέρει και ο Νόμος 2145 (ΦΕΚ Α’88/1993), ο οποίος στο άρθρο 41 τροποποιεί τον προηγούμενο Νόμο 2075 (ΦΕΚ Α’129/1992) εισάγων το άρθρο 24α. Με αυτό καλύπτει από πολεοδομική άποψη την κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και ιστών κεραιών σε δώμα ή στο έδαφος.

Επίσης υπάρχει μια απάντηση της κας Ρ. Ζήση (Υφυπουργός Περιβάλλοντος) με ημερομηνία 2003-09-15 προς την Βουλή ότι για την κατασκευή κεραιών ραδιοερασιτεχνών δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

Ως προς το ύψος της κεραίας, εφαρμογή έχει και η απόφαση της ΥΠΑ (ΦΕΚ Β’191/2009) για την προστασία των αεροπορικών εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο ανάπτυξης κατασκευών – εμποδίων γύρω από αυτές κλπ. Το όριο ύψους που θέτει είναι 45 m εντός οικιστικών περιοχών και 30 m εκτός οικιστικών περιοχών, σε ακτίνα 5 km από κάθε αεροδρόμιο και αντίστοιχα από άλλες εγκαταστάσεις.

info kiniti tilefonia
Για την προστασία του κοινού από ηλεκτρομαγνητικά πεδία εφαρμόζεται το ΦΕΚ Β’1105/2000, του οποίου επίκειται αλλαγή προς το δυσμενέστερο. Αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Δυστυχώς, ενώ οι διάφοροι νόμοι και διατάξεις είναι διαθέσιμα σε ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο ( http://www.et.gr ), οι ιδιώτες που δεν είναι συνδρομητές σε βάσεις νομικών πληροφοριών δεν μπορούν να δουν την τρέχουσα μορφή των κειμένων αυτών με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Το ΥΜΕ διατηρούσε στις ιστοσελίδες του τα σχετικά κείμενα, αλλά μετά την μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής η πηγή αυτή χάθηκε.

Οι διάφορες εγκύκλιοι, αποφάσεις εκδόσεως αδειών επαναληπτών κλπ μπορούν να βρεθούν στην Διαύγεια (diavgeia.gov.gr) με το αντίστοιχο ΑΔΑ.

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις για νέους νόμους, υπουργικές αποφάσεις κλπ είναι προσβάσιμες στο opengov.gr. 

Η Υ.Α. του ΦΕΚ Β’1442/2013 (Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης – Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.), στο άρθρο 2, εδάφιο Ζ, αφορά τις Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών, αναμεταδοτών, ραδιοφάρων. Κατά καιρούς έχει γίνει λανθασμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης και σε συνήθεις ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς.3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


20170924-RAAG-SV2HPH
Υπό το άγρυπνο βλέμμα των ιδρυτικών μελών της ΕΕΡ, ο SV2HPH αναφέρεται στις άγριες καταστάσεις που μας επιφυλάσσει ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας.Στην συνέχεια αναλύθηκε το θέμα του Κανονισμού Πολυκατοικίας. Ο Κανονισμός συντάσσεται με συμβολαιογραφική πράξη και καταχωρείται στο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής, επομένως είναι άμεσα διαθέσιμος. Εξ ορισμού δεσμεύει μόνον τους αρχικούς ιδιοκτήτες και τους διαδόχους τους οι οποίο απέκτησαν ποσοστό της οριζόντιας ιδιοκτησίας από αγοραπωλησία ή κληρονομιά. Τα θέματα της Οριζόντιας Ιδιοκτησίας και Κάθετης Ιδιοκτησίας γενικώς ρυθμίζονται από τον Νόμο 3741/1929. Επιτρέπουν την απόλυτη χρήση των κοινοχρήστων χώρων (δώμα) εκτός αν έχει προβλεφθεί εξ αρχής διαφορετικά. 

Η τροποποίηση του κανονισμού είναι αρκετά δύσκολη απαιτεί είτε παμψηφία είτε δικαστική προσφυγή του 65% των μεριδίων.

Γενικά οι καταστάσεις που εμπλέκονται οι γείτονες και επικαλούνται τον κανονισμό είναι δύσκολες. Συνήθως ο δύστροπος και επίμονος γείτονας έχει πλεονέκτημα, για τον λόγο αυτό ο δικηγόρος συνιστά την διατήρηση ομαλών σχέσεων με τους περιοίκους. Μια δυνατότητα που ενισχύει την θέση του ραδιοερασιτέχνη είναι η σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.


20170924-RAAG
Το πολυπληθές ακροατήριο παρακολουθεί με ενδιαφέρον και αγωνία.

Η συμμετοχή του εναγομένου ραδιοερασιτέχνη σε δραστηριότητες Πολιτικής Προστασίας και Ο.Ε.Α. μπορεί επίσης να έχει θετική επίδραση στην έκβαση μιας  δίκης (υπάρχει προηγούμενο) διότι προσομοιάζει την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα με άλλες επωφελείς χρήσεις του κοινόχρηστου χώρου, π.χ. εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων. 

Υπήρξαν αρκετές παρεμβάσεις συναδέλφων, οι οποίοι είναι θύματα του συστήματος και ανέφεραν τις άσχημες εμπειρίες τους. Στα θύματα των διατάξεων που σχετίζονται με την οριζόντια ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος SV1GE.