2016-04-18

Σεμινάριο VHF από τον SV1DH

Χθές είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω το δεύτερο σεμινάριο για τα VHF στα γραφεία της Ε.Ε.Ρ. Ομιλητης ήταν ο Κώστας SV1DH και θέμα η διάδοση στις χαμηλότερες μπάντες VHF (50 και 70 MHz). 

Αναφέρθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα που έχει συγκεντρώσει ο ομιλητής κατά την διάρκεια της μακροχρόνιας ερευνητικής του δραστηριότητα στο αντικείμενο και ιδίως στην διισημερινή διάδοση (Trans-Equatorial Propagation - TEP).

Καλύφθηκαν αρκετά σχετικά θέματα με ενεργό συμμετοχή μερικών μελών του ακροατηρίου. Κοινή παραδοχή ήταν η απογοητευτική ηλιακή δραστηριότητα στον τρέχοντα ηλιακό κύκλο, η οποία δεν επέτρεψε την ενεργοποίηση διαφόρων ανοιγμάτων.


2016-04-10

ARRL Frequency Measuring Test, April 2016

The results of the recent ARRL Frequency Measurement Test (April 7, 2016) were published early this morning. Once again I managed to measure the frequency of K5CM with a pretty good accuracy of -0.44 Hz. 

I used a very basic setup, which consists only of my Icom IC-706 MkII tranceiver with a dipole antenna (currently near the ground, pending installation of a 4 m mast), a PC with a standard soundcard and the GB3RAL software, normally used to receive the 5290 kHz beacons.

The Icom radio has an option to display frequency with a precision of 1 Hz, instead of the 10 Hz display of other radios.

My metodology is to calibrate the whole system against stations CHU (7850 kHz) and  RWM (4996 kHz), and a GPS-referenced source on 10000 kHz. I produce a first degree calibration equation, which I use to correct the display of the radio with the actual FMT signal.

This time I concentrated on the 40 m CW transmission of K5CM. The 20 m path was closed and 80 m is too noisy at my location. On 40 m, near 7055 kHz, I measured a carrier frequency of 7055773.15 Hz instead of the correct value of 7055773.59 Hz (error -0.44 Hz), which I believe is a good achievement with such a basic setup.

2016-04-03

Σεμινάριο VHF από τον SV1BJY


Παρουσίαση του bandplan των 2 m

Πως μπορώ να κάνω επαφές στα 2000 km ?

Το εκλεκτό ακροατήριο της διάλεξης

Ο ομιλητής εξηγεί τις διαδικασίες του meteor scatter.

Σήμερα είχα την χαρά να παρακολουθήσω ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο στα γραφεία της Ε.Ε.Ρ. Ομιλητης ήταν ο Γιάννης, SV1BJY και θέμα η διάδοση στα VHF και ιδίως στους 144 MHz. Αναφέρθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα που έχει συγκεντρώσει ο ομιλητής κυρίως από την συμμετοχή του στα διάφορα VHF contest, στα οποία συμμετέχει ανελιπώς.

Καλύφθηκαν όλα σχεδόν τα θέματα εκτός από το Aurora Propagation, το οποίο βέβαια είναι άγνωστο στην χώρα μας. Από τα πλέον ενδιαφέροντα ήταν η λεπτομερής περιγραφή της σκέδασης σε μετεωρίτες. Επίσης λίγα θέματα σχετικά με τα 23 cm και αρκετές αναφορές για τις επικοινωνίες στους 10 GHz και την σχετική τεχνολογία.UPDATE: The four photographs were uploaded locally (2018-02-03)