2015-05-17

Σεμινάριο SSTV

Σήμερα είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω το σεμινάριο SSTV (Slow Scan TV - τηλεόραση βραδείας σαρώσεως) που ετοίμασε και παρουσίασε ο εκλεκτός συνάδελφος SV1NK στα εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρθηκαν ενημερώθηκαν για την ιστορία και τα τεχνικά στοιχεία του SSTV καθώς και για τα προγράμματα MMSSTV για Windows και Robot για Android. Επίσης υπήρχε επίδειξη μετάδοσης εικόνας μεταξύ φορητών πομποδεκτών στην συχνότητα 144500 kHz.

Σε επόμενη ημερομηνία θα ακολουθήσει workshop όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να φέρουν τους φορητούς υπολογιστές ή τις συσκευές android για να εγκαταστήσουν και παραμετροποιήσουν τις σχετικές εφαρμογές.

No comments:

Post a Comment