2016-04-18

Σεμινάριο VHF από τον SV1DH

Χθές είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω το δεύτερο σεμινάριο για τα VHF στα γραφεία της Ε.Ε.Ρ. Ομιλητης ήταν ο Κώστας SV1DH και θέμα η διάδοση στις χαμηλότερες μπάντες VHF (50 και 70 MHz). 

Αναφέρθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα που έχει συγκεντρώσει ο ομιλητής κατά την διάρκεια της μακροχρόνιας ερευνητικής του δραστηριότητα στο αντικείμενο και ιδίως στην διισημερινή διάδοση (Trans-Equatorial Propagation - TEP).

Καλύφθηκαν αρκετά σχετικά θέματα με ενεργό συμμετοχή μερικών μελών του ακροατηρίου. Κοινή παραδοχή ήταν η απογοητευτική ηλιακή δραστηριότητα στον τρέχοντα ηλιακό κύκλο, η οποία δεν επέτρεψε την ενεργοποίηση διαφόρων ανοιγμάτων.


No comments:

Post a Comment