2016-04-03

Σεμινάριο VHF από τον SV1BJY


Παρουσίαση του bandplan των 2 m

Πως μπορώ να κάνω επαφές στα 2000 km ?

Το εκλεκτό ακροατήριο της διάλεξης

Ο ομιλητής εξηγεί τις διαδικασίες του meteor scatter.

Σήμερα είχα την χαρά να παρακολουθήσω ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο στα γραφεία της Ε.Ε.Ρ. Ομιλητης ήταν ο Γιάννης, SV1BJY και θέμα η διάδοση στα VHF και ιδίως στους 144 MHz. Αναφέρθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα που έχει συγκεντρώσει ο ομιλητής κυρίως από την συμμετοχή του στα διάφορα VHF contest, στα οποία συμμετέχει ανελιπώς.

Καλύφθηκαν όλα σχεδόν τα θέματα εκτός από το Aurora Propagation, το οποίο βέβαια είναι άγνωστο στην χώρα μας. Από τα πλέον ενδιαφέροντα ήταν η λεπτομερής περιγραφή της σκέδασης σε μετεωρίτες. Επίσης λίγα θέματα σχετικά με τα 23 cm και αρκετές αναφορές για τις επικοινωνίες στους 10 GHz και την σχετική τεχνολογία.UPDATE: The four photographs were uploaded locally (2018-02-03)
 

No comments:

Post a Comment